Oogkliniek Parkstad

Klacht

Klacht

Wij doen ons best om alleen maar tevreden patiënten hebben. Maar wij realiseren wij ons dat dat niet altijd zal lukken. Wij stellen het op prijs om adviezen ter verbetering te krijgen voordat het een echte klacht wordt.

Wat wij doen om klachten te voorkomen:

Wij werken volgens protocollen, die wij samen afspreken en regelmatig bijstellen. Wij hebben de juiste diploma’s en doen eigen controles. Wij laten externe controles uitvoeren. Wij houden een patiëntenenquête en proberen daar adviezen uit te halen.

Wat u kunt doen om klachten te voorkomen:

Bespreek meteen als er iets niet goed gaat, voordat het erg wordt. Neem contact met ons op als u iets van ons verwacht dat niet op tijd komt (bijvoorbeeld terugbellen). Vul de enquête in bij klachten, maar ook bij complimenten.

Als dit allemaal niet heeft geholpen gaat een klacht bij ons als volgt:

U geeft de klacht door. U kan ook een brief of een mail sturen. Probeer vooral te vermelden welke personen betrokken zijn. Dat vergemakkelijkt de oplossing en wordt niet gebruikt om iemand te “straffen”.

Wij bespreken de klacht in het eerstvolgende overleg. U krijgt binnen 3 weken schriftelijk antwoord op uw klacht. Dan hopen we dat wij naar uw volle tevredenheid uw klacht zijn omgegaan.

Klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en onze medewerkers kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, kan dit via klachtconsult bereikbaar op info@klachtconsult.nl of 043-8802259.

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en onze medewerkers niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.